فرهنگي قرآن و عترت منهاج الفرقان نور

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تلاش به منظور تأمين بودجه مؤسسه از طريق درآمدهاي ناشي از فعاليت¬هاي مؤسسه و نيز از طريق جلب کمکها و هداياي دولتي و مردمي، دريافت وام يا موقوفه ها.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
9 مشاهده
0 متقاضی