فرهنگي هنري آينده سازان صداي نايين

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نائین -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارتقاي سطح فرهنگ عمومي جامعه و بالا بردن دانش و بينش عمومي در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
12 مشاهده
0 متقاضی