فرهنگی هنری جامعه پژوهان معاصر اصفهان

ارسال شده 10 ماه قبل

توضیحات خیریه

اهداف و فعالیتها: موسسه فرهنگی هنری جامعه پژوهان معاصر با شماره ثبت : ۲۵۴۲ و مجوز رسمی از فرهنگ و ارشاد اصفهان در زمینه انجام پروژه های تحقیقاتی (سازمان های دولتی و غیر دولتی) نظرسنجی و مشاوره ، برگزاری کلاس های روش تحقیق و نرم افزار SPSS و لیزرل،آموس تحلیل داده ها در سطوح مختلف تحصیلی و رشته های مختلف و بررسی مسایل اجتماعی و روش تحقیق کمی و کیفی فعالیت می نماید.

آمار بازدید خیریه
10 ماه قبل
100 مشاهده
0 متقاضی