فرهنگي هنري قوي سفيد كودكان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ترویج فرهنگ کتابخوانی نزد کودکان از طریق طراحی و تدوین کتاب با موضوع داستانهای کهن ایرانی و اسلامی به صورت کتاب کاغذی و کتاب الکترونیک و طراحی و تدوین، صفحه آرائی، ویرایش و تصحیح کتاب کاغذی و کتاب الکترونیک با اخذ مجوزهای لازم.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
7 مشاهده
0 متقاضی