فرهنگي هنري مشاهير زيست بوم سپاهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارتقاي سطح فرهنگ عمومي جامعه و بالا بردن دانش و بينش عمومي در حوزه‌هاي مختلف فرهنگي

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
10 مشاهده
0 متقاضی