قرآن و عترت صراط النجاه اردستان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اردستان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تمسک به تعالیم انسان ساز قرآن کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام و تلاش در جهت تقویت ایمان و اعتقاد افراد جامعه به قرآن و عترت تعمیق معرفت عمومی، تعمیم فهم، درک و تدبر قرآن کریم تلاش در جهت عملی شدن فرهنگ قرآن و عترت در ابعاد فردی و اجتماعی اشاعه و ترویج آیات و مفاهیم قرآن کریم در حوزه ی فرهنگ عمومی و تجلی آن در نمادسازی، محاوره های مردمی، تبلیغات رسانه ای ـ معرفی و بازشناسی فرهنگ مهدویت و هدایت جامعه به سمت فرهنگ انتظارب) موضوع فعالیتها:آموزش عمومی الف) آموزش قرآن کریم (روخوانی، فصیح خوانی، قرایت ترتیل و تحقیق، حفظ، ترجمه و مفاهیم و آموزش ادبیات عرب) ب) آموزش قرآن صاعد (دعا شناسی، مناجات، ابتهال، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه) ج) آموزش نغمات (همخوانی، تواشیح، اذان، مدیحه سرایی، مرثیه خوانی) د) آموزش احکام (احکام عمومی، احکام نوجوانان، جوانان، بانوان، احکام اقتصادی)موسسه پس از اخذ مجوز فعالیتهای خاص مصوب از مراجع ذیربط و رعایت ضوابط هییت رسیدگی مجاز به انجام فعالیتهای مزبور می باشد.تمسک به تعالیم انسان ساز قرانی کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام و تلاش در جهت تقویت ایمان و اعتقاد افراد جامعه به قران و عترت.اشاعه و ترویج ایات و مفاهیم قران کریم در حوزه ی فرهنگ عمومی و تجلی ان در نماد سازی،محاوره های مردمی،تبلیغات رسانه ای.تلاش در جهت عملی شدن فرهنگ قران و عترت در ابعاد فردی و اجتماعی.تعمیق معرفت عمومی،تعمیم فهم،درک و تدبر قران کریم آموزش عمومی الف) آموزش قرآن کریم (روخوانی، فصیح خوانی، قرایت ترتیل و تحقیق، حفظ، ترجمه و مفاهیم و آموزش ادبیات عرب) ب) آموزش قرآن صاعد (دعا شناسی، مناجات، ابتهال، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه) ج) آموزش نغمات (همخوانی، تواشیح، اذان، مدیحه سرایی، مرثیه خوانی) د) آموزش احکام (احکام عمومی، احکام نوجوانان، جوانان، بانوان، احکام اقتصادی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
16 مشاهده
0 متقاضی