كانون فرهنگي اجتماعي بانوان شهر آران و بيدگل

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : آران و بیدگل - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارتقاء وضعیت اجتماعی بانوان آموزش مهارتهای اساسی زندگی ایجاد مرکز مشاوره و بقیه بشرح ماده 9 اساسنامه

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
11 مشاهده
0 متقاضی