مؤسسه ذهن خلاق پژوهشگر اصفهان

ارسال شده 2 سال قبل
اکنون درخواست کنید
 • مرجع صدور مجوز
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • وضعیت فعالیت
  فعال اطلاعاتی در دسترس نیست
 • ارم موسسه
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • تاریخ صدور مجوز
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • مأموریت اصلی
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • سایر خدمات مرکز
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • محدوده فعالیت
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • شماره ثبت سمن
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • شرح کلیه فعالیت ها
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • مأموریت فعالیت ها و اهداف
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • نام مدیریت
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • شناسه ملی
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • تاریخ تاسیس
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • تاریخ ثبت
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • شماره جواز
  اطلاعاتی در دسترس نیست

 • پل های ارتـــــباطی

 • آدرس
  اصفهان - خیابان شمس آبادی - خیابان شیخ بهائی - چهارراه قصر - کوچه شماره 10 - ساختمان آریانا
 • تلفن
  03132373549
 • وب سایت
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • فکس
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • کدپستی
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • پست الکترونیکی ( ایمیل)
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • موبایل
  اطلاعاتی در دسترس نیست

شرح موسسه