مركز حمايت از بنيان خانواده استان اصفهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 اقدامات اجتماعی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی مرتبط با طلاق 2 ـ حمایت از کودکان بد سرپرست و تلاش در جهت ترمیم و اصلاح خانواده های آنان و اثرات آن بر طلاق 3 ـ آموزش و ترویج سواد رسانه ای به منظور پیشگیری از آسیب های خانواده ناشی از استفاده ناصحیح از فضای مجازی 4 ـ حمایت روحی و روانی از فرزندان طلاق 5 ـ حمایت و یاری رسانی به خانواده های در معرض آسیب طلاق 6 ـ تلاش در جهت ایجاد اشتغال پایدار برای خانواده های در معرض آسیب.ب: روش اجرای هدف ـ عضو گیری از داوطلبان ـ عقد تفاهم ، همکاری و قرارداد با دستگاه های مرتبط با حوزه فعالیتی 2 ـ اطلاع رسانی به جامعه هدف از طرق مختلف

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
9 مشاهده
0 متقاضی