مرکز قرآنی کوثر جرقویه سفلی اصفهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : فرهنگی ، قرآن و عترت > مذهبی، هنری ورزشی >
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
15 مشاهده
0 متقاضی