موسسه امام موسی کاظم(علیه السلام) ویژه امور زندانیان اصفهان

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : حمایت از زندانیان > نیکوکاری و امور خیریه >
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به ارتقای وضعیت بهداشت درمان 2ـ توسعه فضای آموزشی، فرهنگی و رفاهی زندانیان 3ـ ساماندهی امور زندان 4ـ کمک به آزادی زندانیان نیازمند ب: 1ـ حمایت های مادی و معنوی هیئت موسس و امنا 2ـ جذب کمک های مردمی و نهادهای دولتی و غیر دولتی 3ـ جذب کمک های مالی خیرین و نیکوکاران و هزینه آن در جهت کمک به ارتقای وضعیت بهداشت، درمان و توسعه فضای آموزشی، فرهنگی و رفاهی زندانیان 4ـ تعامل با سایر سازمان های مردم نهاد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
27 مشاهده
0 متقاضی