نيكوكاران مدرس زواره

ارسال شده 4 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اردستان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

انجام کليه امور خدماتي از قبيل تامين نيرو انساني موقت ،خدمات پذيرايي در مجالس ترحيم و شادي ،خريد و فروش صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني، شرکت در مناقضات و مزايدات بخش خصوصي و دولتي ، عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و اخذ وام و اعتبار از بانک ها و موسسات مالي و اعتباري صرفاً در راستاي تحقق اهداف موسسه

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 هفته قبل
15 مشاهده
0 متقاضی