انجمن ایرانی سلیاک اصفهان (دفترمرکزی)

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : بهداشت و سلامت | درمان بیماریها |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 بهداشتی درمانی (پیشگیری، درمان ، مراقبت پیگری) 2ـ پژوهشی (مطالعات پایه ـ بنیادی بالینی ) 3ـ آموزشی (آموزش به بیمار جامعه گروههای پزشکی و تخصصی و توانمندسازی گروههای هدف) 4ـ داروئی غذایی و تجهیزاتی 5ـ اقتصادی بازرگانی داخلی و خارجی 6ـ صادرات و واردات در زمینه حیطه‌ه‌ای فعالیت انجمن برای حمایت از بیماران مبتلا به سلیاک فعالیت می‌کند در هر مورد با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
30 مشاهده
0 متقاضی