انجمن حمایت از کودکان خاص فانوس اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : امور کودکان |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ثبت موضوع فعالیت زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ـ کمک به تقویت روحیه و کاهش ناراحتی های روحی کودکان مبتلا به سرطان و دارای بیماری های خاص در طول دوره ی درمان، به منظور تسهیل مقابله با بیمار. 2ـ کمک به تقویت روحیه و کاهش ناراحتی های روحی خانواده ها ی کودکان مبتلا به سرطان و دارای بیماری های خاص در طول دوره ی درمان. 3ـ ایجاد نگرش صحیح نسبت به سرطان و بیماری های خاص در سطح جامعه، بخصوص خانواده های دارای کودکان مبتلا روش اجرای هدف: ـ ایجاد فضای شاد، آموزش های مفید و مرتبط، عیادت و همراهی با کودکان و خانواده های ایشان، پس از کسب مجوز از مدیریت بیمارستان 2ـ برگزاری تولدهای ماهانه برای کودکان بیمار، با حضور خانواده های ایشان 3ـ برگزاری دوره های استعدادیابی، آموزش علمی، فرهنگی، هنری و… برای کودکان بیمار 4ـ حمایت از استعدادها و مهارت های کودکان بیمار با ایجاد امکان حضور در فعالیت های اجتماعی 5 ـ برگزاری اردوهای فصلی و برنامه های مناسبتی برای خانواده های دارای کودک بیمار 6 ـ هماهنگی جهت معرفی بیماران و خانواده ها به بیمارستان و مراکز مشاوره 7ـ برگزاری دوره ها، همایش ها و کارگاه های آموزشی برای خانواده های دارای کودک بیمار و یا عموم مردم 8 ـ ارتباط مستمر با خانواده های دارای کودک بیمار به صورت حضوری یا غیرحضوری جهت پی گیری وضعیت آنها 9ـ حمایت غیرمستقیم مالی به وسیله ی تعامل با خیرین و دیگر مراکز خیریه 10ـ ارائه خدمات رفاهی، تفریحی و آموزش به خانواده های دارای کودک بیمار 11ـ ایجاد بانک اطلاعات بیماران مبتلا به سرطان و بیماری های خاص 12ـ تشکیل جلسات مستمر بخش های مختلف انجمن 13ـ تولید و توزیع بروشور، جزوه ، گاهنامه و کتاب متناسب با اهداف انجمن 14 ـ ایجاد سایت انجمن 15 ـ کلیه اهداف و شیوه های اجرا و پس از کسب مجوز مراجع ذی ربط عملی خواهد شد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
30 مشاهده
0 متقاضی