انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (عليه السلام) ويژه بيماران كليوي و قلبي اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حفظ و ارتقاء سلامت مددجویان تحت پوشش با ارائه خدمات درمانی * تلاش در جهت ارتقاء سلامت جامعه با بهره گیری از شیوه های نوین اطلاع رسانی با اولویت پیشگیری از بیماری های کلیوی و قلبی *فراهم کردن تسهیلات لازم به بیماران کلیوی (دیالیزی و پیوندی) و قلبی و سایر بیماران نیازمند در حد مقدورات انجمن خیریه * احداث بیمارستان، مراکز درمانی و بهره برداری از آن توسط انجمن خیریه * تعامل و همکاری با بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی در راستای اهداف انجمن *ارائه خدمات مشاوره روانشناختی و پزشکی به عموم مردم به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقاء سلامت جامعه ب ) ماده دوازده به این شرح اصلاح گردید: ماده12 اصلاحی: مجمع عمومی هیئت امناء به تعداد 116 نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن خیریه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
22 مشاهده
0 متقاضی