انجمن خيريه نويد بهاران اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کمکهای مقدماتی جهت تسهیل در امر ازدواج زوجهای محروم 2 ـ تهیه جهیزیه بصورت نقد و اقساط 3 ـ ارائه تسهیلات خدمات ازدواج و همکاری با نهاد دولتی و انقلابی 4 ـ خدمات لازم برای زوجها به اماکن متبرکه 5 ـ در اولویت قراردادن خانواده شهدا برای تسهیلات ب) روش اجرای هدف: مددکاری و حمایت از زوجهای محروم و بی بضاعت

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی