انجمن خيريه ورزشي عالم آل محمد ع محله فروشان خميني شهر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - خمینی شهر -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات ارائه خدمات فرهنگی، ورزشی و اجتماعی ترویج و فرهنگ سازی در جهت گرایش جوانان به ورزش پیگیری ساخت پروژه های ورزشی و فرهنگی از طریق خیرین نیکوکار گسترش کمی و کیفی فرهنگ خیریه و مشارکت مردم در امور خیریه بهره گیری صحیح از کمک ها و مشارکت های مردمی در جهت امور فرهنگی و ورزشی ب: روش اجرای هدف شناسایی، ارتباط و تعامل موثر با اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیر گذار از جمله خیرین و سازمان های دولتی و ‏غیردولتی پس از اخذ ‏مجوزهای لازم 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
21 مشاهده
0 متقاضی