انجمن خیریه امام حسین(علیه السلام) ویژه حمایت از بیماران شکاف کام و اختلالات همراه اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

میل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. 1 موضوع موسسه: 1. تامین هزینه‌های پژوهش به منظور پیشگیری و درمان 2. برنامه ریزی و تامین هزینه‌های آموزش‌های لازم به خانواده‌ها، بیماران و نیروهای متخصص با اولویت شکاف لب وکام با در نظر گرفتن اشاعه فرهنگ درمان تیمی هماهنگی و تعامل با سایر مراکز آموزشی درمانی کشور و خارج از کشور 3. تامین تمام یا قسمتی از هزینه‌های درمان بیماران نیازمند با اولویت شکاف لب وکام و هماهنگی با سازمانهای دولتی و مردم نهاد و سازمانهای بیمه‌گر 4. تامین تجهیزات پزشکی (تشخیصی، درمانی) بیماران با اولویت بیماری شکاف لب وکام 5. جذب و هدایت مشارکتهای مردمی، دولتی و غیر دولتی 6. برنامه ریزی جهت حل مشکل اسکان همراهان بیماران نیازمند که محل و امکانات جهت سکونت موقت ندارند همچنین پرداخت هزینه ایاب و ذهاب بیماران نیازمند و همراهان آن‌ها پرداخت کمکهای مردمی در مواقع ضروری به آنان 7. برنامه ریزی و ارائه کمکهای ضروری جهت اعزام و معالجه بیماران نیازمند به مراکز پزشکی داخل و خارج از کشور 8. استفاده از منابع وقف و هبه به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز 9. ایجاد پلی کلینیک تخصصی به منظور درمان تیمی بیماران شکاف کام وفق مقررات وزارت بهداشت و درمان 10. کمک به راه اندازی بیماران کودکان یا بیمارستان مادر و کودک جهت متمرکز نمودن امکانات درمانی برای درمان کودکان با اولویت بیماران دچار ناهنجاری در لب و کام. ب: روش اجرای هدف 1. برگزاری سمینارها، همایش‌ها و جلسات جهت برنامه ریزی پژوهشی آموزشی و اطلاع رسانی 2. برگزاری همایش‌ها جلسات جهت اخذ مشارکتهای مردمی و عضو گیری و چاپ قبض و کارت اشتراک 3. ایجاد سایت اینترنتی به منظور اطلاع رسانی جذب کمکهای مردمی آموزش خانواده‌ها و نیروهای متخصص ایجاد پرونده الکترونیک جهت بیماران و ایجاد تالار گفتگو و سایر موارد 4. تهیه مواد آموزشی و کمک آموزشی و تعیین اولویت‌های آموزشی و پژوهشی و درمانی 5. تامین منابع مورد نیاز از طریق سازمانهای مردم نهاد و مردم واقف و خیر و خانواده‌های بیماران توانمند سازماندهی و تشکیل تیم‌های تخصصی برای اجرای اهداف 6. استفاده از رسانه‌های گروهی و روزنامه‌ها و مجلات جهت اطلاع رسانی و رسیدن به اهداف مذکور 7. کمک به راه اندازی بیمارستان کودکان و متمرکز امکانات مورد نیاز جهت درمان تیمی بیماران شکاف لب و کام از تولد تا پانزده سالگی 8. دعوت از متخصصین و صاحب نظران برای اراده نو آوری‌ها و روش‌های جدید درمانی 9. کمک به تامین تجهیزات مورد نیاز جهت تغذیه بیماران. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
25 مشاهده
0 متقاضی