انجمن خیریه امام حسین ( علیه السلام ) ولدان اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

برگزاری مراسم جشن نیکوکاری و کمک به دانش آموزان بی‌بضاعت مدارس محله ولدان ـ تحت پوشش گرفتن خانواده‌های ایتام مستمند محله ولدان ـ کمک در امر ازدواج جوانان بی‌بضاعت محله ولدان ـ انجام فعالیت‌های ورزشی در محله فوق ـ مشارکت در جشن‌ها و مناسبت‌های مذهبی.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
28 مشاهده
0 متقاضی