انجمن خیریه حضرت بلال حبشی اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کمک رسانی به افراد بی بضاعت و تهیه جهیزیه برای نامبردگان و تهیه مواد غذائی و داروئی و کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و برگزاری کلاس‌های مذهبی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
25 مشاهده
0 متقاضی