انجمن خیریه دوستداران کودک حضرت علی اصغر (علیه السلام) اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کودکان صفر تا 18 سال در حوزه آموزش و پرروش در راستای نگهداری و حمایت و مددکاری از کودکان نیازمند و در معرض آسیب می‌باشد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
11 مشاهده
0 متقاضی