انجمن خیریه مسجد صاحب الزمان (عجل الله فرجه) زهران اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

انجام خدمات نیکوکارانه و امور خیریه با رعایت کامل مقررات و قوانین در جهت کمک به نیازمندان محل در خصوص تهیه جهیزیه، ایجاد هماهنگی در خصوص مسایل فرهنگی محل، کمک به هیاتهای مذهبی و عزاداریها، کمک به برگزاری اعیاد و جشنها.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
54 مشاهده
0 متقاضی