انجمن دوستان قلب اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : بهداشت و سلامت |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

توانمند سازی جامعه و ارائه راهکارهای جدید و کاربردی و ایجاد زمینه‌های مناسب در راستای پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی، عوامل خطر آنها و اصلاح شیوه زندگی، تلاش در جهت کاهش ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، تلاش در جهت ارتقا سطح کیفیت زندگی جامعه علی الخصوص اقشار آسیب پذیر، تلاش در جهت کاهش دفعات بروز وقایع قلبی، بستری مجدد و اعمال تهاجمی بدنبال بیماری‌های قلبی، تلاش در جهت کاهش هزینه‌های درمانی ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی، تلاش در جهت کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی، تلاش در جهت تامین منابع پایدار مالی و اعتباری لازم جهت دستیابی به اهداف

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
61 مشاهده
0 متقاضی