انجمن دوستداران میراث فرهنگی اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : زیست محیطی، گردشگری |
شهرستان : اصفهان - تیران و کرون -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

همکاری با نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان در راستای حفظ و احیای آثار باستانی، تاریخی و فرهنگی شهرستان به خصوص آثار ثبت ملی و تلاش در جهت افزایش تعداد آثار ثبتی ملی شهرستان. همکاری با میراث فرهنگی شهرستان در راستای احیا و رونق صنایع دستی شهرستان و حمایت از هنرمندان صنایع دستی شهرستان. همکاری با میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان در جهت توسعه و رونق صنعت گردشگری شهرستان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان برای جذب توریست. تلاش در جهت معرفی و شناسایی جاذبه‌های باستانی و تاریخی، گردشگری طبیعی شهرستان به عموم مردم و گردشگران. برگزاری تورهای گردشگری در سطح شهرستان تیران و کرون و معرفی آن به گردشگران. برگزاری دوره‌های آموزشی در راستای احترام به میراث فرهنگی به عنوان هویت ملی ایران. تلاش در جهت ارتقا سطح فرهنگی عمومی جامعه جهت احترام به میراث فرهنگی. همکاری با انجمن‌های دوست داران میراث فرهنگی در شهرستان‌های مجاور شهرستان تیران و کرون.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
37 مشاهده
0 متقاضی