انجمن روشندلان امام زمان (عجل الله تعالی فرجه ) اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : حمایت از معلولین | مشاوره و مددکاری |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :

الف) کلیات: تلاش جهت چاپ روزنامه با کسب مجوز از دستگاه ذیربط، تلاش در جهت تبدیل نوارهای کاست بر روی لوح فشرده، کوشش در برگزاری اردوهای فرهنگی، تفریحی جهت نابینایان و نیمه بینایان. ب) روش اجرای هدف: ثبت نام و عضویت دانشجویان تشکیل پرونده، تحویل کتابهای دانشجویان و صدور کارت برای آنها، گویا کردن کتابها بر روی نوار کاست.

شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
42 مشاهده
0 متقاضی