انجمن مددکاری امام زمان (عجّل الله فرجه) اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :

حمایت از کرامت انسانی ایتام – ایجاد کار و اشتغال برای مددجویان – تاکید بر جدا نشدن ایتام از خانواده – حفظ کیان و استقلال خانواده در همه شئون – بهره گیری از مشاوران و کارشناسان معتبر و متعهد – تامین هزینه های آموزشی فرزندان یتیم تا مقطع دکترا – استفاده از نیروهای خلاق و مبتکر برای ارائه خدمات به ایتام – استقبال از افراد مایل به ارائه خدمات بصورت نذر وقت برای امام زمان (عج)

شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
68 مشاهده
0 متقاضی