انجمن ندای معلولین اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : مشاوره و مددکاری |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تلاش در جهت دستیابی معلولان و جانبازان به تساوی حقوق اجتماعی، شهروندی از قبیل: آموزش، اشتغال، توانبخشی و استفاده از تسهیلات خدماتی و رفاهی و اجتماعی مرتبط به نیازهای معلولین و جانبازان، برگزاری اردوهای تفریحی و زیارتی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
28 مشاهده
0 متقاضی