بنیاد صیانت از نهاد خانواده اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : امور زنان و خانواده |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

آشنایی ارکان‌ خانواده‌ با مهارت اساسی زندگی و روابط زناشویی متناسب با الزامات نوین و مبتنی بر مبنای دینی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
34 مشاهده
0 متقاضی