جمعيت خيريه مهربان باشيم کاشان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

فقرزدایی،حمایت از خانواده ها وافراد محروم اجرای طرح های فرهنگی،اجتماعی،تاکید بر توسعه فرهنگی خانواده ها، مقابله با آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی در جهت ارتقا مسیولیت پذیری خانواده های تحت پوشش بسط و توسعه کار گروهی و تعاملات با سایر خیرین روش های اجرای اهداف:1-کار آفرینی و حمایت های مالی و معنوی، تلاش در جهت خوداتکایی خانواده ها تسهیل در امر معیشت، درمان و تحصیل با اهدا پک های ارزاق و کمک های نقدی و غیر نقدی برپایی بازارچه های خیریه و جذب کمک های مردمی در جهت اهداف موسسه جذب کمک های تخصصی از افراد حقیقی و حقوقی در بخش های آموزشی،فرهنگی،اجتماعی، بهداشت و درمان در جهت اهداف موسسه انجام فعالیت های مشارکتی خیر خواهانه، همیاری با موسسات همسو در جهت بهبود وضع جامعه هدف درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
27 مشاهده
0 متقاضی