جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهرزنده رود اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایت و پرورش توانایی‌های ذهنی، روانی، فکری، شخصیتی و جسمانی کودکان در حیطه آموزشی، فرهنگی، روانشناسی، حقوقی، اجتماعی، تفریحی و رفاهی، 2. آشنا کردن عموم مردم، خانواده‌ها و کودکان با حقوق کودک با استفاده از روش‌های گوناگون آموزشی، تبلیغی و اطلاع رسانی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
68 مشاهده
0 متقاضی