اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کلیات و هدف جمعیت، کاهش آسیب‌ها اجتماعی، ایجاد شغل و حرفه و آموزش و کارآفرینی، بازپروری و توانمند سازی و بازتوانی معتادان می‌باشد. ب: روش اجرایی اهداف: ارائه طرح و برنامه و اجرا و راه‌اندازی کارگاهها و تولیدی‌هایی جهت ایجاد شغل و حرفه، عهده‌داری و شرکت در پروژه‌های طرح‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی با تعامل با سازمانها و نهادهای (دولتی و مردمی) در جهت کمک به معتادان و خانواده آنان، ایجاد مراکز اطلاع رسانی و آگاه سازی اجتماعی جهت پوشش دادن به طیف‌های مختلف جامعه اسلامی، راه‌اندازی و تاسیس مراکز و کلینیک‌های بازپروری و بازتوانی و توانمند سازی در استان حوزه فعالیت پس از کسب مجوز از دستگاههای ذیصلاح و متولی.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
43 مشاهده
0 متقاضی