جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : بهداشت و سلامت | سلامت روان |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :

ارتقاي سلامت رواني اجتماعي

شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

سعي در ايجاد تغيير رويه زندگي معمولي مردم – تلاش جهت ايجاد فضايي براي مشارکت مردم درخصوص تصميم گيري براي حل مسائل مربوط به خود، محله و اجتماع – توانمندسازي مردم متناسب با شرايط زندگي امروزي – تلاش براي ايجاد احساس مسئوليت جمعي (همدلي، تعامل و…) – افزايش مهارت هاي فردي و اجتماعي – تلاش در جهت تعامل با مراکز اشتغال محور با هدف کارآفريني – فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تصميم گيري هاي جمعي به منظور تغيير و يادگيري – فراهم نمودن زمينه مساعد براي مشارکت عمومي و ايجاد حس استقلال فردي و جمعي – تلاش براي ايجاد ساختارهاي مردمي- تقويت برنامه ريزي مشارکتي براي رفع يا کاهش آسيب هاي اجتماعي – تقويت، ترويج و تعميق مشارکت در بين مردم – ساماندهي اوقات فراغت افراد محله از طريق شرکت در فعاليت هاي همياري -تسهيل هويت يابي اجتماعي از طريق تجربه اندوزي و ايفاي نقش هاي فعال اجتماع – جذب افراد داوطلب به منظور گسترش برنامه همياران سلامت روان – انتقال مهارت هاي کسب شده توسط اعضاي گروه به ساير افراد – افزايش مهارت هاي زندگي و ارتباطي کمک به تقويت فعاليت هاي خود جوش – ترويج فعاليت هاي همياري به عنوان بخشي از جامعه در کنار دولت.

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
34 مشاهده
0 متقاضی