جمعیت همیاران نو اندیش روان اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : سایر حوزه ها |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تلاش در جهت افزایش دانش عمومی افراد جامعه در حوزه سلامت روان و ارتقاء مهارتهای ارتباطی جامعه 2ـ انتقال مهارتهای کسب شده توسط اعضاء به دیگر اعضاء و افراد جامعه 3ـ تلاش در جهت افزایش مهارتهای زندگی و آموزش خانواده و بطور کلی مباحث سلامت روان در زمینه پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی 4ـ تلاش در جهت افزایش قدرت تفکر و عمل و حس اعتماد به نفس 5ـ تلاش در جهت افزایش فعالیتهای پیشگیرانه در امر اعتیاد و ایدز 6ـ تلاش در جهت افزایش توامندی و آگاه سازی زنان و دختران جامعه 7ـ ایجاد انگیزه جهت دستیابی به استعدادها و تواناییها و مهارتها 8ـ حمایت از گروه‌های محلی در بعد آموزشی و مشارکتی 9ـ تلاش در جهت شناخت آسیبهای محلی در جوامع کوچک و تلاش در حل و پیشگیری و رفع مشکلات آسیب زا 10ـ ارتباط با سازمانهای دولتی و غیردولتی فعال در امر ارتقاء سلامت روان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مرتبط با اهداف جمعیت 11ـ تلاش در جهت شناسایی و ارجاع افراد در معرض خطر به مراکز ذیصلاح جهت کاهش آسیب 12ـ ارتقا سطح خودباوری، قدرت تفکر و عمل و احساس مسئولیت جمعی اعضاء در جهت توسعه برنامه‌های محلی و منطقه‌ای 13ـ تلاش در جهت ارتقاء قدرت نوآوری و ابداع، خلاقیت ایجاد انگیزه و استفاده از توانایی‌های بالقوه افراد به صورت بالفعل 14ـ تلاش در جهت ایجاد اندیشه‌های نو در زمینه سالم سازی روان جهت ارتقاء افکار نوین در جامعه.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
32 مشاهده
0 متقاضی