حمايت از كودكان كار و خيابان سفير نور اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تلاش در جهت توانمند‌سازی کودکان کار و خیابان و خانواده‌های آنان تلاش در جهت شناسایی و جذب کودکان کار و خیابان تلاش در جهت تشخیص نیازها کمبودها و چالش‌‌ها در ارتباط با کودکان کار و خیابان آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش مشکلات کودکان کار و خیابان.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
18 مشاهده
0 متقاضی