خانه قرآنی روستایی کمال الملک

ارسال شده 3 هفته قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - برخوار -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :

 

شرح کلیه فعالیت ها :

مأموریت ، فعالیت و اهداف :

سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 هفته قبل
5 مشاهده
0 متقاضی