خيريه آل طه بوئين مياندشت

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیر دولتی بوده و در موضوع حمایت از ایتام و کمک به مستمندان با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. الف: کلیات: ـ حمایتهای فرهنگی معنوی و مادی از افراد بی بضاعت در محله بوئین میاندشت و شهرستان2 ـ تامین هزینه های تحصیلی 3 ـ ترویج وفرهنگ در جذب کمکهای خیرین در شهرستان و افراد متمکن4 ـ حمایتهای فرهنگی و اجتماعی ب: روش اجرای هدف: ـ بر گزاری کلاسهای آموزشی جهت مقابله با آسیبهای اجتماعی برای ایتام 2 ـ تامین سبد کالایی و تغذیه و پوشاک 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
30 مشاهده
0 متقاضی