خيريه آواي بهشت ماندگار

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 تامین هزینه‌های زندگی (سبد کالا و پوشاک) برای جامعه هدف ب) برگزاری جلسات همایش سمینار ج) کارگاه آموزشی برای سبک زندگی و مهارت‌های زندگی جامعه هدف کمک به زنان سرپرست خانوار حامی کودکان حمایت از نیازمندان. 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
49 مشاهده
0 متقاضی