خيريه آواي معطر زندگي اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تحکیم بنیان خانواده، پیشگیری از جرایم طلاق و اعتیاد، ارتقاء مهارت های زندگی، ارتقاء سلامت روحی، روانی خانواده. برگزاری کلاس جهت ارتقاء مهارت های زندگی، تأسیس درمانگاه خیریه. ایجاد خیریه با ماهیت معیشت و تامین بخشی از مایحتاج مخاطبین و مراجعین.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
19 مشاهده
0 متقاضی