خيريه ائمه اطهار و شهداي قلعه قاسم

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - لنجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

عضوگیری و دریافت کمک ماهیانه صندوق صدقات از محل توزیع نفت و تاج گل، دریافت کمک های افراد خیر به موسسه، جمع آوری فطریه، کفاره، زکات، دریافت کمک از موسسات و ادارات، کمک به نیازمندان و افراد بی سرپرست و ایتام بصورت نقدی و غیر نقدی. انجام موضوع موسسه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکان پذیر می باشد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
26 مشاهده
0 متقاضی