خيريه ائمه بقيع ص شهرستان شاهين شهر و ميمه

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات انجام خدمات اجتماعی و آموزشی و حمایتی خیریه در همه سطوح و برای تمام طبقات محروم و مستمند و اقشار کم درآمد جامعه . تشکیل کلاس‌های آموزشی ، دینی ، فرهنگی ، هنری جهت دانش پژوهان بی بضاعت . ترویج سنت کریمه دستگیری از افتادگان و گشایش در کار خلق با اعطای کمک‌های مقطعی و یا ماهیانه ؛ حسب مورد ، به مدد جویان . کمک وایجاد اشتغال و کار آفرینی برای افراد کم بضاعت ، جوانان جویای کار ، زنان بی سرپرست ودارای سرپرست از کارافتاده یا زنان سرپرست خانوار وبدسرپرست . حمایت از بیماران ، بخصوص بیماریهای خاص وتهیه داروبرای افراد تخت پوشش تاسیس صندوق قرض الحسنه و اعطای وام‌های قرض الحسنه به مددجویان راه اندازی مشاغل خانگی و بنگاه‌های کوچک و زود بازده اقتصادی ، تعاونی و شرکت‌های تولیدی و خدماتی . تاسیس آسایشگاه سالمندان آقایان و خانمها توجه ویژه به تشکیل خانواده به عنوان اولین و حیاتی‌ترین کانون اجتماعی و کمک به تسهیل امر ازدواج و فراهم نمودن جهیزیه . ب : روش‌های اجرایی جلسه مشارکتهای مردمی ، بکارگیری نیروهای متعهد و متخصص برای برنامه ریزی و اجرایی کردن اهداف خیریه شناسایی خانواده‌ها و افراد بی بضاعت و برقراری ارتباط با آن‌ها به منظور خدمت رسانی و تهیه بانک اطلاعاتی از افراد تحت پوشش شناسایی و هماهنگی با خیرین برای کمک به مددجویان وسرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در خصوص موارد فوق الذکر هماهنگی با سایرارگانهای دولتی و خصوصی برای در اختیار گذاشتن منابع و امکانات در جهت امورعام المنفعه وکمک به نیازمندان برگذاری انواع کلاسهای آموزشی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
31 مشاهده
0 متقاضی