خيريه احسان و مددکاري حضرت سجاد ع بهارانچي

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

لیات کمک به نیازمندان و تهیه جهیزیه به بی سرپرستان ب: روش اجرای هدف از طریق کمک های مردمی برگزاری همایش ها و جلسات

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
17 مشاهده
0 متقاضی