خيريه احياي حق اهل بيت ع اصفهان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

پیش بینی و اجرای برنامه‌های فرهنگی اسلامی 2 تبیین معارف اهلبیت با تکیه بر اخلاق اسلامی 3 تلاش در جهت ترویج و تبیین ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی ب: روش اجرای هدف 1 حمایت مادی و معنوی اعضای هیات امنا در راستای تحقق اهداف 2 همکاری با معتمدین و صاحبنظران جهت پیشبرد اهداف 3 نشر و چاپ مباحث مربوطه به صورت رایگان پس از اخذ مجوز قانونی جهت ارتقا سطح آگاهی جامعه هدف کلیه اهداف و شیوه‌های اجرا پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط عملی خواهد_شد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
36 مشاهده
0 متقاضی