خيريه احياگران مهر غدير

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

راه اندازی کارگاه‌های حمایت شده جهت اشتغال جامعه‌ی هدف سازمان بهزیستی در مناطق محروم و سکونتگاه‌های غیررسمی – رسیدگی به امور معیشتی و فرهنگی خانواده‌های در معرض آسیب‌های اجتماعی – ترویج و احیاء فرهنگ غدیر با رویکرد فرهنگی در بین افراد جامعه هدف بهزیستی – برگزاری کلاس‌های آموزشی و فرهنگی بر اساس ترویج سبک زندگی اسلامی با تأسی به سیره و شیوه‌ی ائمه اطهار جهت افراد جامعه هدف بهزیستی – برگزاری مراسم‌های مذهبی با رویکرد مذهبی – فرهنگی ویژه جامعه‌ی هدف سازمان بهزیستی – جلب و جذب مشارکت‌های مردمی ، ایجاد دفاتر جمع آوری نذورات با هدف رسیدگی به امور معیشتی و فرهنگی خانواده‌های نیازمند و اطعام خانواده‌های تحت پوشش – ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در بین دختران و زنان و خانواده‌های جامعه هدف بهزیستی – ترویج اطعام در روز عید غدیر با رویکرد فرهنگی جهت افراد جامعه هدف بهزیستی – تدوین و انتشار بروشور بولتن و بسته‌های آموزشی با تأکید بر رویداد مذهبی و اسلامی جهت افراد جامعه هدف بهزیستی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
13 مشاهده
0 متقاضی