خيريه اشتغال دست ها و قلب ها

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - شهرضا -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات ایجاد اشتغال و کار افرینی به ویژه برای زنان نیازمند و خود سرپرست ب : روش اجرای هدف راه اندازی کارگاه بافندگی فرش راه اندازی کارگاه صنایع دستی ایجاد مشاغل در رشته های مختلف کشاورزی برگزاری کارگاههای اموزشی ایجاد مشاغل نکته: کلیه اهداف و روش های اجرا پس از کسب مجوز از مراجع ذی صلاح عملی خواهد بود 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
28 مشاهده
0 متقاضی