خيريه اعصاب و روان بيمارستان شهيد آيت اله مدرس نجف آباد

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ساماندهی مشارکتهای مردمی برای حمایت از بیماران، ساخت و تجهیز وبازسازی وتوسعه بیمارستان، هماهنگی خیرین برای مشارکت در توسعه سلامت می‌باشد. درصورت لزوم پس از اخذمجوزهای لازم از مراجع ذیربط.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
17 مشاهده
0 متقاضی