خيريه الزهرا مرضيه درچه

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - خمینی شهر -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به افراد نیازمند و خانوارهای بی سرپرست و همچنین تامین بخشی از جهیزیه مالی زوج‌های جوان و نیازهای مالی آنها ب: روش اجرای هدف) جلب و جذب کمکهای خیرین و افراد نیکوکار. 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
54 مشاهده
0 متقاضی