خيريه امامزاده طاهر ع طاهر آباد

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارایه خدمات در زمینه های علمی و فرهنگی و اجتماعی و نیکوکاری به آسیب دیدگان اجتماعی و افراد نیازمند ایجاد اشتغال برای افراد تحت پوشش ب) روش اجرای هدف: ارایه کمک های نقدی و غیرنقدی به نیازمندان، سرمایه گذاری خیرین در زمینه هایی از قبیل شرکت فرش ماشینی، تولید فرش دستباف و فروش رنگ و مواد اولیه فرش دستباف و ماشینی و در زمینه های کشاورزی و دامداری، برگزاری دوره های حرفه آموزی و مهارت های شغلی (بدیهی است هرگونه فعالیت اقتصادی، آموزشی، خدماتی و امثالهم که نیاز به اخذ مجوز از سایر دستگاههای دولتی ذیربط دارد، حسب مورد در خصوص اخذ مجوز

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی