خيريه امام حسن مجتبي شهر ديزيچه

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - مبارکه -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارتقاء و گسترش فرهنگ خیرخواهی، تقویت روحیه تعاون، همکاری و تفاهم، فعالیتهای نیکوکارانه، تلاش در جهت ایجاد بستری مناسب برای توانمندی و کمک به مستمندان منطقه از طریق: توانمندسازی و قادر سازی زنان و کودکان بی سرپرست، معلولین و افراد در معرض آسیب اجتماعی، ایجاد و اداره مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان و تامین هزینه درمان بیماران، از طریق جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی مردمی و شرکتها

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
52 مشاهده
0 متقاضی