خيريه امام حسن مجتبي عليه السلام نجف آباد

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کمک و حمایت زنان بی سرپرست وبد سرپرست ـ تهیه جهیزیه وهزینه ازدواج جوانان بی بضاعت ـ تهیه مایحتاج افراد تحت حمایت موسسه ـ کمک به خانواده های بی بضاعت

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
79 مشاهده
0 متقاضی