خيريه امام حسن مجتبي ع ونهر شهرستان فلاورجان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - فلاورجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

شناسایی افراد بی بضاعت، کم درامد، بدون سرپرست، یا بد سرپرست. کمک مالی بلاعوض به افراد مورد هدف.کمک به بیماران نیازمند جهت درمان.کمک به تهیه جهیزیه ی افراد مورد هدف.کمک های مالی جهت تحصیل نیازمندان.هدایای ـ نقدی و جنسی به نیازمندان ب: روش اجرای اهداف به روش غیرمستقیم (بانکی) روش مستقیم (حضوری

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
29 مشاهده
0 متقاضی